1. Nelly 

2. Rooster

3. Een link

1. Nelly

In deze Nieuwsbrief zie je de ontwikkeling van Nelly; zij heeft in januari de workshop ‘Leer Tekenen’ gevolgd.
Nelly is afgestudeerd aan wat nu de Willem de Kooning  Academie ( Rotterdam) heet.
Ik laat je haar ontwikkeling zien ( met dank aan Nelly die haar tekeningen beschikbaar heeft gesteld), omdat  zowel beginnende als al meer gevorderde tekenaars/schilders/beeldhouwers de workshop ‘Leer Tekenen’ volgen.

Nelly kwam naar de workshop omdat ze , zoals ze tijdens de introductie zei ‘nooit goed realistisch had leren tekenen. ‘ En dit mistte.

Voor iemand met geen of nauwelijks tekenervaring is het soms makkelijker om de lessen te volgen. Je hebt nog niets opgebouwd en hoeft daarom ook niets ‘af te breken.’ Bij deelnemers met meer ervaring en soms al een eigen ‘oeuvre’ kan het wat lastiger zijn.
Zo ook bij Nelly.
Cursisten maken bij aanvang van de workshop een drietal ‘vooraf’- tekeningen. Dit zijn registraties van het niveau van tekenen voordat er enige instructie is gegeven.
Ze tekenen een zelfportret, een hand en een stoel.

Vaak gaat de (teken)ontwikkeling van iemand die leert overschakelen naar de ‘zienswijze’ van de rechterhersenhelft – de methode die ik in mijn lessen gebruik en die gebaseerd is op de bevindingen van Betty Edwards- snel.

Je herinnert je bijvoorbeeld op de derde dag van de workshop niet meer hoe je tekende toen je kwam.
Hierboven zie je het ‘vooraf’- zelfportret van Nelly.

Na vijf dagen tekentraining tekent ze weer haar zelfportret en wat je ziet is een grote toename van haar tekenvaardigheid.

Maar….., dat ging niet zonder slag of stoot.


Tijdens de workshop ‘Leer Tekenen’ leer je op een nieuwe manier waarnemen.
Je leert zo waarnemen dat de linkerhersenhelft ( de helft die ‘denkt’ dat zij kan tekenen, maar het niet kan!) niet meer bij het tekenen het heft in handen neemt.  
Voor wie, zoals Nelly,  al een eigen manier van werken heeft, kan dat ( in het begin) lastig zijn.

Hieronder zie je haar ‘vooraf’- hand.

Dan tijdens de 1e twee lesdagen hoe ze ‘op een andere manier moet waarnemen’.Je ziet aan de twee handen die ze daarna tekent ( zie onder), dat er moeite is het nieuw geleerde toe te passen en niet weer terug te vallen naar haar ‘oude’ manier van tekenen.

In zekere zin ‘spat de boosheid’ ervan af.
Het positieve van de tekeningen is dat er een enorm temperament uit valt op te lezen.

  

Zou het gaan lukken?

En ja, de 3e dag, als we een stoel gaan tekenen, heeft ze het ‘te pakken’;  de paniek (min/meer) is voorbij, ze lijkt de nieuwe manier van waarnemen ( en dus ook tekenen) op te pakken.

 vooraf’- stoel.


Gelijk zie je meer rust in haar tekening. Was de dag daarvoor een heuse crisisdag, nu kan ze weer vrolijk zijn. Het gevoel dat het haar gaat lukken

En dit zet zich voort. 

Het portret ( naar het leven) van haar partner is daar het bewijs van.
Na een eerste strubbeling om zich over te geven aan een nieuwe ziens- en tekenwijze, is ze er uiteindelijk in geslaagd in alle rust echt waar te nemen.
Het resultaat is een heel mooi en gelijkend portret van haar vriend.
2. Rooster

ZONDAG- workshop:  1, 15, (Paaszondag geen les)  22, 29 april en 6, 13 mei.

last minute’- korting 20%

WEEK- workshop:
  • maandag 18 – vrijdag 22 juni
  • maandag 13 – vrijdag 18 augustus
Lestijden zijn van 10.00 – 17.00
Plaats: Bussum

3. Link

Deze keer geen titels van boeken, maar een link die ik weer kreeg van een oud-cursist. (Dank Yfke!)

http://www.artiscreation.com/books.html  (The Color of Art: Free Artist Reference Books and eBooks)

Je kunt daar een zeer groot aantal  prachtige teken- en schilderboeken gratis downloaden.

Ook heb ik van een Yfke de digitale versie van The New Drawing on The Right Side of the Brain van Betty Edwards ontvangen.
Wie daar belangstelling voor heeft, moet het mij maar laten weten. Dan stuur ik je het door. 

Wens iedereen een fijne tijd toe. De dagen lengen en alles begint weer te ontluiken.
Wij doen eraan mee nietwaar?!


Marianne Snoek